Hebrejski jezik - SEO

Optimizacija sajta na hebrejskom jeziku.


Da li je hebrejski (hebrew, ivrit) mrtav jezik?


Pošto je prestao da bude mrtav jezik u 19. veku, današnji hebrejski služi kao jedini uspešan primer lingvističkog preporoda. To je jedini neistureni kanaanski jezik, a takođe je i jedan od samo dva severozapadnosemitska jezika koja se još uvek govore, a drugi je aramejski.