OPTIMIZACIJA LINKEDIN PROFILA

KAKO JE LINKEDIN PROFIL ZAMENIO CV


PRVO, DA LI JE LINKEDIN ZAMENIO CV? Ne, LinkedIn profil još nije zamijenio CV. LinkedIn je odlična platforma za profesionalno umrežavanje i traženje posla, ali nije zamjena za dobro napisan CV. CV je dokument koji se može prilagoditi svakom poslu za koji se kandidira, a također pruža više mogućnosti za isticanje ključnih vještina i dostignuća.

LinkedIn profil je, s druge strane, uopsteni dokument koji predstavlja vašu ukupnu profesionalnu karijeru. Može biti koristan za provjeru referenci, ali nije idealan za prvu prezentaciju potencijalnim poslodavcima.

Evo nekih od razloga zašto LinkedIn profil ne može zamijeniti CV:

Iz svih ovih razloga, preporučujemo vam da i dalje koristite CV prilikom kandidiranja za poslove, čak i ako imate dobro napisan LinkedIn profil. Međutim, ne zaboravite i na svoj LinkedIn profil, jer je to odlična platforma za profesionalno umrežavanje i traženje posla.